История на философията, Том 1 Hegel, G. W. F.

История на философията, Том 1

Hegel, G. W. F.
Наука и Изкуство
Философско наследство
Pages: 488
Hardcover, Dust jacket
Bulgarian
Year: 1982
Underlined words on few pages
Bulgaria
Първи том от тритомното издание на Лекции по история на философията от Хегел.
6.00 
Wish list Compare

Съдържание

Историята на философията във философията на Хегел - Генчо Дончев... 7

Лекции по история на философията
Встъпително слово... 105
Увод... 111
А. Понятие за история на философията... 117
1. Обикновени представи относно историята на философията... 120
.
.
Б. Отношение на философията към други области... 158
1. Историческата страна на тази връзка... 159
.
.
Източна философия... 224
А. Китайска философия... 227
Б. Индийска философия... 232
 
Първа част
Гръцка философия
Увод... 225
Седемте мъдреци... 261
.
Първи дял
Първи период... 270
Първа глава
Първи период. Първо подразделение... 270
А. Философия на йонийците... 275
1. Талес... 275
2. Анаксимандър... 288
3. Анаксимен... 292
Б. Питагор и питагорейците... 297
 
С. Елеатската школа... 347
1. Ксенофан... 349
2. Парменид... 355
Д. Философията на Хераклит... 388
1. Логическият принцип... 392
 
Е. Емпедокъл. Левкип и Демокрит... 410
1. Емпедокъл... 410
 
Ф. Анаксагор... 434
1. Общият принцип на мисълта... 444
2. Хомеомериите... 450
3. Съотношение на двете страни... 457

Author :
Hegel, G. W. F.
Translator:
  • Дончев, Генчо
Place :
  • Sofia
Publisher :
Наука и Изкуство
Series :
Философско наследство
Pages :
488
Cover:
  • Hardcover
  • Dust jacket
Language :
  • Bulgarian
Year :
1982
Condition :
90
Notes :
  • Underlined words on few pages
Ships from :
Bulgaria

No posts found

Write a review
+